• 0
    Vaša korpa
    Korpa je prazna.

Zaštita privatnosti

Zaštita ličnih podataka

Zim Commerce doo osigurava poverljivo postupanje sa svim sačuvanim ličnim podacima svih korisnika. Ličnim podacima se smatraju svi podaci koji se odnose na određenu fizičku osobu ili osobu koja može da se identifikuje; osoba koja može da se identifikuje je fizička osoba koja se može direktno ili nedirektno identifikovati prema podacima kao što su ime, matični broj, podaci o lokaciji, veb- podaci, jedna ili više posebnih oznaka koje odražavaju psihološki, fiziološki, genetski, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe. To uključuje, na primer, Vaše ime, broj telefona, adresu i sve informacije koje ste nam dali pri registraciji na našu internet prodavnicu. Statistički podaci preko google anatytics koje prikupljamo, na primer, kada posetite našu internet prodavnicu i koji ne mogu direktno da se povežu sa Vama kao osobom, ne ubrajaju se u to.

Zim Commerce doo prikuplja, obrađuje i koristi lične podatke samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti svaki put važećim u Republici Srbiji.

Pažljivo ćemo čuvati sve podatke koje ste nam dali u našim internim bazama podataka na internim serverima i nećemo ih prosleđivati bez prethodne saglasnosti, osim

  • eksternim izvođačima koji obrađuju podatke samo u ime, za račun, pod vodstvom i nadzorom Zim commerce doo i povezanim društvima
  • državnim organima vlasti na osnovi njihovog obrazloženog pisanog zahteva u svrhu provođenja određenog postupka.


U skladu sa svaki put važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji imate pravo da znate svoje podatke. Na zahtev ćemo Vas uvek obavestiti u odgovarajuće vreme o vrsti podataka koje zadržavamo, svrsi čuvanja i mogućim primaocima. Zim Commerce doo je dužan da podnosioca zahteva, lice čiji se podaci obrađuju, istinito I potpuno obavesti o svim pitanjima u vezi obrade podataka, I to bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Takođe smo dužni da omogućimo uvid u vaše lične podatke, odnosno da predamo kopiju, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Ostvarivanje prava na uvid je besplatno, dok troškove koje bi snosili odnose se na nužne troškove izrade I predaje kopije podataka. Vaše lične podatke koje ste nam dostavili čuvaćemo trajno, do otkaza, Vašeg zahteva za brisanjem, povlačenjem saglasnosti. U slučaju povlačenja saglasnosti o obradi podataka I podnošenja zahteva za brisanje podataka kao I za ispravku, dopunu I ažuriranje podataka dužni smo da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva postupimo po zahtevu. Vaši podaci neće biti prosleđeni trećim zemljama.

Kad god želite, možete zatražiti uvid u svoje lične podatke, način na koji ih mi koristimo I brisanje svojih podataka putem mail adrese admin@zimcommerce.com, a ujedno nas možete obavestiti i o promeni podataka. Takođe nas možete obavestiti poštom na adresu Zim Commerce doo, Majšanski put 128, 24000 Subotica.

Informacije (vaši lični podaci) koje Zim Commerce prikuplja i koristi

Zim Commerce doo prikuplja sledeće lične podatke u svrhu poslovanja: ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj i ostale podatke korisnika potrebne za registraciju na web stranici www.zimcommerce.com.

Za tačnost i istinitost podataka koje dajete preduzeću Zim Commerce doo sami ste odgovorni. Preduzeće Zim Commerce doo nije odgovorno ako mu date netačne, lažne ili tuđe podatke. Unosom podataka (ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona i ostali podaci) izričito se slažete da možemo prikupiti i obraditi te lične podatke. Zim Commerce doo koristi Vaše lične podatke samo unapred određene svrhe sa čijim prikupljanjem i obradom ste se složili.
Vaše podatke možemo dostaviti samo onim odeljenjima u Zim Commerce doo, saradnicima ili ugovornim partnerima, pružaocima usluga ili partnerima na tržištu koji Zim Commerce doo pružaju usluge. Zim Commerce doo brine da se informacije koriste samo u okviru Vašeg pristanka za usluge koje pružaju Zim Commerce doo i da se s njima postupa poverljivo.

Zim Commerce doo koristi Vaše lične podatke samo u onoj meri u kojoj je predviđeno važećim zakonom, osim u slučaju potrebe suda ili državnih organa kako bi se osiguralo poštovanje zakonskih odredbi.

Ukoliko želite da poručite nešto preko naše internet prodavnice potrebno je da se regitrujete i ostavite određene lične podatke. Te podatke dalje koristimo za formiranje narudžbe ukoliko poručite nešto preko naše internet prodavnice www.zimcommerce.com. Ako kupujete proizvode (sklopljen ugovor) u našoj internet prodavnici, morate nam dati Vaše lične podatke. Stoga je neophodno da date sve potrebne lične podatke pri registraciji. Ako niste spremni podeliti sa nama te podatke, ne može se izvršiti kupovina u našoj internet prodavnici.
Kako bi vam dostavili robu za koju ste se odlučili da kupite vaše podatke dalje prosleđujemo kurirskoj službi sa kojom imamo ugovor o slanju paketa.
Korišćenjem internet stranice www.zimcommerce.com korisnik se slaže sa odgovarajućim važećim propisima i opštim uslovima objavljenim na našoj internet stranici. Korisnik je u mogućnosti da na toj stranici redovno prati moguće promene opštih uslova, a time i način i svrhu obrade prikupljenih ličnih podataka.

Zaštita podataka

Poduzeli smo tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od gubitka, uništenja, manipulacije i neopravdanog pristupa. Svi naši zaposleni imaju obavezu čuvanja tajne u vezi sa poverljivim informacijama, što znači poverljivo rukovanje ličnim podacima. Naše sigurnosne mere nadograđuju se u skladu sa tehnološkim razvojem.

Ažuriranje i promena

Pre upotrebe naših ponuda proverite važeću dokumentaciju kako biste bili upoznati sa svim promenama ili mogućnostima ažuriranja.

Ažuriranje uslova korišćenja

Zbog stalnih tehničkih i zakonskih inovacija, uslovi korišćenja moraju da se s vremena na vreme menjaju, odnosno ažuriraju. Pre svake upotrebe naše internet prodavnice, molimo Vas da vidite kada je objavljena poslednja verzija.

Isključena odgovornost

Na našoj internet prodavnici može da dođe do hiperveze na druge internet prodavnice drugih pružalaca usluga. Zim Commerce doo ne zna sadržaj stranih internet prodavnica. Zim Commerce doo stoga ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za bilo koji sadržaj koji nije u skladu sa zakonom ili za druga kršenja zakona na stranicama stranih pružalaca usluga. Pažljivo smo prikupili i proverili informacije na našoj internet stranici. Ipak, ne preuzimamo odgovornost za njihovu aktuelnost, pravilnost, potpunost i/ili kvalitet. Zim Commerce doo ne preuzima nikakvu odgovornost za ponašanje na osnovi ove internet prodavnice. Korišćenje internet prodavnice i prenos podataka se vrši na Vaš rizik. Zim Commerce doo ne preuzima nikakvu odgovornost za nastalu štetu, naročito ne za podatke, hardver i softver korisnika.

 

2019-08-20 19:20:00

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.